Klassisk gudstjeneste

Stille og roligt. Til de klassiske gudstjenester er tempoet sat ned og fordybelse, refleksion og ro er målet. Her er det den lange missionshustradition, der er i højsædet med plads til den dybdegående prædiken. Sange og musik vil i stil være klassisk og traditionelt ligesom liturgien. De klassiske gudstjenester handler om at dvæle ved det basale i kristenlivet.

I  forårs - og efterårsmånederne vil der deltage mange konfirmander, hvorfor prædikenen og sangene vil være afstemt herefter. 

Gudstjenester