Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

Offentligt menighedsrådsmøde

NOV
13

Offentligt menighedsrådsmøde


Onsdag d. 13. november 2019, Kl. 17:30 til kl. 20:00
Ågerup sognegård
Menighedsrådet

Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 27/11 2019 kl 17.30 i Sognegården i Ågerup.

Dagsorden Beslutning/orientering

1 Godkendelse af dagsorden herunder lukket dagsorden.

2 Lukket dagsorden – Drøftelse og beslutning af håndtering af debitorer, der er mere end et år gamle. Fremlægges på mødet af formanden.

3 Diverse meddelelser fra formanden som ikke er udsendt siden sidst Der har ingen meddelelser været

4 Valg af formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 3. Skriftlig hemmelig afstemning

5 Valg af næstformand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk.3. Åben afstemning

6 Valg af kirkeværger, jf. Menighedsrådslovens § 9, stk. 1 Åben afstemning
· Valg af kirkeværge for Ågerup kirke
· Valg af kirkeværge for Kirkerup kirke
· Valg af kirkeværge for Hvedstrup kirke
· Godkendelse af vedtægter for kirkeværgerne ved hver kirke (3 bilag vedhæftet)

7 Valg af kasserer, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 2. Åben afstemning
· Godkendelse af vedtægt for kasserer (bilag vedhæftet)
· Valg af kasserer

8 Valg af sekretær, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 4. Formanden foreslår, at opgaven varetages af MR medlemmer på skift.

9 Valg af kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 5. Åben afstemninger
· Godkendelse af vedtægt for kontaktpersonen (bilag vedhæftet)
· Valg af kontaktperson
· Valg af stedfortræder for kontaktperson

10 Valg af bygningssagkyndig, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 8. Åben afstemning

11 Valg af underskriftsberettiget, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 9. Åben afstemning

12 Valg af stående udvalg, jf. menighedsrådslovens § 17, stk. 1 (for ikke selvejende kirker §19) = Kirke og kirkegårdsudvalget. Åben afstemning
· Godkendelse af vedtægt for kirke- og kirkegårdsudvalget (bilag vedhæftet)
· Valg af (mindst 3) medlemmer til kirke- og kirkegårdsudvalget. (Forslag: én person fra hvert sogn)

13 Valg af medlemmer til det stående bygningsudvalg i flersognspastorater, jf. menighedsrådslovens § 18 Åben afstemning
· Godkendelse af vedtægt for bygningsudvalget (bilag vedhæftet)
· Valg af mindst 3 medlemmer til bygningsudvalget (Forslag: én person fra hvert sogn)

14 Valg af valgbestyrelse, jf. valglovens § 6, stk. 1. Åben afstemning
· Valg af formand for valgbestyrelsen, jf. valglovens § 6, stk. 2.
· Valg af 2 medlemmer til valgbestyrelsen

15 Valg af formand for aktivitetsudvalget. Åben afstemning ·
· Godkendelse af vedtægter for Aktivitetsudvalget

16 Fastsættelse af eventuelt honorar for formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 5, og kasserer, kirkeværge og kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 6 (bilag vedhæftet)
· Formand
· kontaktperson
· kasserer

17 Godkendelse af Regnskabsinstruks – bilag vedhæftet

18 Tid og sted for 1. møde i funktionsperioden. (forslag: Torsdag den 23. 1.)
Endeligt oplæg til mødekalender fremsendes til mødet i januar 2019, idet årshjul for budget/regnskab fra PU er modtaget.

19 Godkendelse af forretningsorden for menighedsrådet, gældende fra næste møde (bilag vedhæftet)

20 Godkendelse af Kollektliste for 2018 – liste fremlægges på mødet

21 Mødekalender 2020
Da der ikke er modtaget årskalender fra Provstiudvalget foreslås at mødekalender udsættes til januarmødet 2020 som foreslås til torsdag den 23/1 2019.

22 Eventuelt
Tema til næste møde:

Alle suppleanter er hjerteligt velkomne!
Mødet er offentligt.