×

Advarselsmeddelelse

  • Begivenheden har allerede fundet sted.
Tirsdag d. 24. september 2019, Kl. 17:30 til kl. 20:00

Dagsorden

1

17.30

Godkendelse af dagsorden

2

  • Lukket dagsorden
  • Strukturgruppen fremlægger til drøftelse og beslutning forslag til ændret organisering.
  • Formanden fremlægger til drøftelse og beslutning sag vedr. Hvedstrup Præstegård

3

Diverse meddelelser, ansøgninger og kursustilbud

4

17.40

Regnskab

  • Revisors godkendelse af regnskab 2018 til orientering /SK
  • Revisionsprotokollat til drøftelse og kommentering til Provstiudvalget, bilag /SK

5

18.00

Grøn kirke

Der ønskes en status på, hvor langt vi er i at kunne blive certificeret som Grøn kirke. Samtidig ønskes en drøftelse af, hvordan vi får gennemført de eventuelle manglende ting.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/klimagudstjeneste-og-affaldssortering-hitter-flere-kirker

http://www.gronkirke.dk/roskilde-stift/

6

18.20

Orientering fra udvalgene – kort til orientering og beslutning. Referater er løbende udsendt fra møderne i div. udvalg.

  • Kirke og Kirkegårdsudvalget ved OI
  • Bygningsudvalget ved OI
  • Aktivitetsudvalget ved GG

Strukturudvalget

7

18.40

Nyt fra sognepræsterne. K.G. og G.G.

8

18.55

Nyt fra medarbejderrepræsentant T.S. og kontaktperson GN

9

19.10

Eventuelt - Tema til næste møde

10

19.20

Lukket dagsorden

Medvirkende
Menighedsrådet
Sted
Ågerup sognegård