Online kristendom: Hvad skal vi med bibelen? og hvordan?

Online kristendom: Hvad skal vi med bibelen? og hvordan?


# Gunders kristendomskursus
Udgivet af Gunder Gundersen, mandag d. 27. maj 2019, kl. 10:00

Jesus Kristus er Guds ord

Jesus fra Nazareth, der viste sig at være Kristus, Guds Søn, er kernen i al kristendom. Når vi kristne læser bibelen, synger salmer, samles til gudstjenste og andagt, beder fadervor – så er det Jesus Kristus, Guds Søn, som er det vigtigste. Det fortæller nemlig, at GUD KOMMER TIL OS! Det er det, som vi kristne gennem alle tider har ledt efter – i hverdage og festdage, i gudstjeneste og bibelen – og i dåb og nadver.

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.
                                         Johs 3,16 – også kaldet 'mini-bibelen'

Bibelen – ord, tanker og oplevelser med Gud

Bibelen er den vigtigste kristne bogsamling. I begyndelsen havde de første kristne kun Det gamle Testamente (GT). Der ledte de efter tegn og beskrivelser, der passede på Jesus fra Nazareth. For deres oplevelse af Jesus er Kristus, farvede hele deres syn på de gamle skrifter, deres liv og den måde man skulle leve livet på. De oplevede, at det, som Jesus havde stået for i liv og død, fortsatte i de kristnes spisefællesskab (brød og vin som nadver) og i deres gensidige støtte, hjælp og omsorg for hinanden.

Efter få årtier blev de kristnes egne skrifter udbredt. Først brevene af Paulus, Peter, Johannes, som skrev om, hvad det særlig kristne var præcis i den tid de levede. De henviste til GT og forbandt det med det, de havde lært af deres oplevelser med Jesus Kristus.

Siden kom de andre kristne skrifter til: De 4 evangelier, som fortæller om Jesus fra Nazareth som ham, de kendte og mødte som den opstandne. Apostlenes Gerninger fortæller om de første kristne og deres visioner for livet som kristne. Johannes Åbenbaringen fortæller om smerten, når kærligheden støder på verdens magt.

Bibel
Kommer af det græske ord biblia, som er flertal af biblion, der betyder bogrulle. Bibel betyder altså en samling af bogruller. Da man skiftede fra bogruller til bøger, samlede man de mange bogruller (biblia) til en stor bog, som man kaldte Biblia. 
Bibelen er opdelt i 'Det gamle Testamente' (GT) med 39 bøger og 'Det nye Testamente' (NT) med 27 bøger.
I kristendommen er NT den vigtigste del. NT indeholder fortællingen om Jesus og den betydning Jesus havde for de første kristne.
GT svarer til jødernes religiøse skrift torah. Den indeholder mange forskellige skrifter og genre: myter, sagn, legender, stamtavler, love og regler, poesi, visdomsord og belæring.

Jesus Kristus er vores 'briller', når vi læser bibelen

Når vi læser en tekst fra bibelen, er det derfor vigtig at spørge: Hvordan viser teksten, at Gud elsker os og kommer til os?Svaret på det spørgsmål er det vigtigste teksten kan fortælle os.

Bibelen er en samling ord og tanker, fortællinger og beretninger om Gud og mennesker. På den måde kan bibelen inspirere til en samtale med Gud om hvem/hvad Gud er – det kalder vi bøn. Og den kan inspirere til samtale med andre om hvem/hvad Gud er – det gør vi i andagter, gudstjenster og når vi synger om Gud.

Tilgivelsen som forudsætning for at indrømme fejl

Jan elskede at spille fodbold. Han sparkede bold haven, når han kom hjem fra skole. En dag ramte han bolden rent – og den røg direkte ind i kælderruden, som smadrede i tusind stykker. Jan hentede bolden og gik ud på vejen for at spille.

Til aftensmaden spurgte Jans far, om Jan vidste noget om, hvordan kælderruden var gået i stykker. 'Det ved jeg ikke', sagde Jan. De spiste videre og talte om skole og lektier. Lidt efter spurgte Jan: 'Er du vred på den, der har smadret kælderruden?' 'Nej', sagde Jans far. 'Hvad kommer der til at ske med den, som har smadret kælderruden?'. 'Ikke noget', sagde hans far, 'jeg vil bare gerne vide, hvem der har gjort det'.

Da Jan forstod, at der ikke var nogen vrede eller straf, fik han mod til at sige: 'Det var mig, der kom til at sparke fodbolden ind i kælderruden'.

Det nye Testamente er forudsætning for Det gamle Testamente

Ligesom tilgivelse er forudsætning for at indrømme fejl, sådan er troen og erfaringen af Kristus i og udfra NT forudsætning for forstå og tyde det, der står i GT. Den kristne fortællingen, om at Gud kommer med kærlighed og tilgivelse, giver tro og tillid til, at Gud vil os det bedste. Og så tør vi åbne vores øjne og (ind-)se egne fejl. For vi behøver ikke være fejlfri og perfekte – for Gud elsker os.

Når jeg fx har hørt lignelsen om den fortabte søn – og tror, at den fortæller sandt om Gud og mennesker. Så tør jeg læse bibelens historier om det at være mennesket – og indrømme, at det er sådan jeg er.

Bibelen – sand og ikke altid virkelig

Bibelen bruger mange myter, legender og beretninger til at fortælle, hvordan det er at være menneske – ja, hvad et menneske er med alle skyggesider og bagsider. Mange af dem er nok ikke virkelige historier, men de er sande, fordi mange af dem forklarer helt præcist, hvad det er at være et menneske.

Det er ikke virkeligt – men det er sandt

De fleste kender historien om adam og eva – eller rettere historien om Mennesket og Moderen. Mennesket får at vide, at det ikke må spise af træet til kundskab om godt og ondt. Men slangen lokker kvinden og hun lokker manden til at spise af træet. Gud opdager det og siger: 'Har du spist af træet'. Mennesket (manden) siger: 'Det var kvinden som gav mig frugten'. Kvinden siger: 'Slangen lokkede mig til at spise'. 

'Adam' er hebræisk og betyder 'menneske'.
'Eva' er hebræisk og betyder 'moder'

Det er IKKE en virkelig historie. Adam og Eva er IKKE de to første mennesker. Men det er en sand historie, for jeg er et menneske og gør, som mennesket i historien gør: Jeg fik at vide, at der var noget, som jeg ikke måtte. Men en dag gjorde jeg det alligevel – og da det blev opdaget, gav jeg en anden skylden.

Hvem eller hvad er Gud? Hvem eller hvad er mennesket?

På den måde kan vi finde tekster i bibelen, som fortæller om, hvordan Gud kommer til os med kærlighed og tilgivelse. På den måde kan vi finde tekster i bibelen, som fortæller om, hvordan mennesket er – med alle vores skyggesider og bagsider.