Kærlighed i en sky af uvidenhed - Kirkens nyhedsbrev – oktober 2016

Kærlighed i en sky af uvidenhed - Kirkens nyhedsbrev – oktober 2016


# Gunder Gundersen
Udgivet tirsdag d. 4. oktober 2016, kl. 20:07

Er det Gud eller os, der er sære?

Mange vil mene, at det er underligt, at tale om Gud – tro på Gud – bede til Gud – takke Gud! For i den sidste ende kan vi ikke forstå eller erkende hvad og hvem Gud er. Det hele er vage fornemmelser – som nogen vil kalde indbildning. Men når man tror på Gud – så er det som om Gud hele tiden skjuler sig for vores forstand.

Men måske er vores ønske om at forstå Gud underligt! Måske er det sært og skørt, at vi vil forstå og erkende Gud! Mennesket er jo mere end hjerne og forstand!

Middelalder-mystik

En engelsk kristen mystiker fra middelalderen har beskrevet mennesket sådan, at vi har to grundlæggende evner: Erkendelsesevnen og kærlighedsevnen. Erkendelsen handler om viden og forståelse, hoved og hjerne. Kærlighedsevnen handler om glemme og slippe sig selv og sætte sig i den elskedes sted – det handler om hjertets længsel!

Gud begribes med kærlighed

Mens erkendelsesevnen altid kommer til kort, når vi forsøger at begribe og forstå Gud – så kan man fuld ud gribe fat og få fat i Gud med kærlighed. Gud skjuler sig i en 'sky af uvidenhed' – og denne sky kan vi ikke trænge igennem med vores viden, vores erkendelse, vores nysgerrighed og videnbegærlighed. Det eneste der kan trænge gennem 'uvidenhedens sky' er en blind og ren kærlighedslængsel efter Gud selv.

Det hele handler jo om kærlighed!

Hvad så med Jesus?

- vil nogen sige! Der møder vi vel Gud! Ja, selvfølgelig! Men det er jo 2000 år siden! Det som bliver vigtigt, er jo at historien om Jesus er historien om kærlighed. Jesus elskede venner og fjender, dem, der svigtede og forrådte, og dem, der ligegyldigt så til. Jesus elskede mennesker og livet så højt, at død, smerte og lidelse ikke kunne slå kærligheden ihjel. Jesus elskede til han døde – uden at had og ondskab fik magt over hans hjerte!

Jesus viser os Gud – som kærlighed

Budskabet siden den første pinse (kirkens fødselsdag) har altid været: Jesus viser os hvem eller hvad denne uforståelige Gud er: En utømmelig kærligheds kraftkilde!

Det handler jo om kærlighed!

Gud elsker – ligesom Jesus elsker!

Gud tilgiver – ligesom Jesus tilgiver!

Gud giver liv og glæde – ligesom Jesus giver liv og glæde!

Gud er kærlighed – og ønsker sig kærlighed!

Gud ønsker, at vi skal elske Gud – ligesom Jesus elskede Gud!

Lykken er i kærligheden

- for den, som er i kærlighed er lykkelig!


Guds fred og alt godt

Gunder