​Bøn og eftertanke er afgørende - Kirkens nyhedsbrev – september 2016

​Bøn og eftertanke er afgørende - Kirkens nyhedsbrev – september 2016


# Kristian Gylling
Udgivet torsdag d. 1. september 2016, kl. 00:00

Der er utroligt få, der ikke beder sit Fader Vor, når de er ved at styrte ned i et fly, - er i krig, - ja, i det hele taget er magtesløse og må se døden i øjnene. At be´ en bøn, er vel at få lidt mere styr på tankerne og følelserne ved at klynger sig ind til Gud. Hvis man i daglig bøn morgen og aften sætter fokus på Kærligheden, som livets egentlige mening, så gir det sig selv, at man får noget mere fokus på Kærligheden i sin hverdag, - lever mere i kærlighed til sine omgivelser.

At bede for nogen og om noget er naturligt, men ikke det vigtigste. Ens bøns omdrejningspunk kunne med fordel også være, at sige ”TAK”. Det er bl.a. i taknemmeligheden, man falder på plads i sit rette element, - putter sig ind til Gud, i ydmyghed over al det, man har fået, men ikke har fortjent.

”Fader Vor” er bønnen der ikke er gjort af et mennesker, men af Jesus, - af Gud. Det er den bøn, vi skal be`, og som indeholder alt det, Gud ved er nødvendigt for os mennesker at fokusere på, - at bede om. Som sagt, vi skal i bund og grund ikke selv finde på noget, det hele er givet på for hånd. Vi skal kun sige ”Tak”, - men det kan jo være svært nok.

Det gør slet ikke noget, at vi beder mere end Fader Vor og om andet, - vi siger at Gud hører og overvejer, alt hvad vi beder om, - men kun Han ved, hvad der er gavnligt for os. Igen … ydmyghed - det er Gud, der kører klatten.

Så kort dagligt bøn, morgen og aften, i taknemmelighed med fokus på Kærligheden, det vil ændre vores liv, og hverdag radikalt, - det vil helt sikkert gøre, at vi nemmere kan finde ind til lykken. Og både psykologer og livstilsekspert samt andre vise mennesker, vil være enig.

Om bøn

Det nye Testamente: Matthæusevangeliet 6,5 – 15

- Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn.

- Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

- Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord.

- Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.

Fadervor

- Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.


- For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer - Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.

Guds fred og alt godt.

Kristian