De store spørgsmåls tid! - Kirkens nyhedsbrev maj 2016

De store spørgsmåls tid! - Kirkens nyhedsbrev maj 2016


# Gunder Gundersen
Publish date Udgivet fredag d. 29. april 2016, kl. 15:17

Hvorfor tro på en Gud?

I denne tid myldrer konfirmander ud af kirkerne over hele landet. De bekræfter troen på Gud. Siden efteråret har de fleste tumlet med spørgsmålet: Hvorfor tro på en Gud?
Den opfodring møder også mennesker i Aarhus – og derfra ud over hele landet: Hvorfor på på en Gud? Det er et godt og vigtigt spørgsmål – som det altid er værd at overveje!
Hvad er tro?
Tro er ikke viden! Tro handler om det vi ikke ved – det, som vi kan være i tvivl om. Sådan spejler tro og tvivl sig i hinanden. Så hvis du tvivler, så tror du også – og så ved du ikke.
Alt det, som findes – men som vi ikke opdager
Hunde hører og lugter betydelig bedre end mennesker. De lyde og lugte, som hunde kan høre og dufte, findes selvom vi hverken kan høre og dufte dem. Faktisk opfatter vi kun 2-4 % af det som findes og sker omkring os – og hvis vi tager det ubevidste med, så er det ca 10%. Der findes således en masse, som unddrager sig vores bevidsthed og viden.
Tro er også tillid
Tro handler også om tillid. Når vi regner med hjælp fra venner eller familie – så handler det om tillid. Vi tror og håber og regner med venners og families hjælp – men vi har intet bevis!
Hvem eller hvad er din gud?
Reformatoren Martin Luther sagde, at ”det, som dit hjerte hænger ved og som du venter alt godt af, er din gud”. Med andre ord: hvem eller hvad redder dig, hvis det hele går galt? I følge Luther bliver spørgsmålet snarere: Hvem eller hvad er din gud? Mange af os nok har nok på den måde 'en gud'. Ens gud kan være ”penge”, ”et andet mennesker”, ”videnskaben”, ”samfundet”, ”lægevidenskaben” – eller måske ganske enkelt ”en selv”.
På den måde er der nok ikke mange, som kan sige sig fri fra ”at skabe sin egen lykke-gud”.
Når gud kommer til kort!
Lykkeguden kommer til kort, når man oplever at blive ”kastet ud i livet”. Når jeg oplever, at jeg er prisgivet tilværelsen. Ude i virkeligheden viser det sig, om al min viden og kunnen kan sikre og garantere min lykke. Eller om samfundets viden og kunnen med videnskab og samfunds-økonomi kan garantere min og andres lykke.
Troen på livet forsvinder
Når virkeligheden indvikler og indsnævrer livet i stedet for at udvikle og udfolde livet – sådan som vi tror og håber, så kan troen svigte og forsvinde i håbløshed. Så fødes spørgsmålet:
Hvad kan jeg regne med? - hvad kan bære mig?
En god ven. En søster eller en bror. Mor og far – datter eller søn. Kæreste/ægtefælle. Alle sammen mennesker, som er bundet til dig af kærligheden. De mennesker, som holder fast, fordi de elsker og holder af. Dem, som gør kærligheden virkelig – gør den til kød og blod – så vi kan mærke det. Kærligheden er det vi kan regne med! Kærligheden er det, som kan bære!
Der er to sider af kærligheden. Den ene kan vi ikke bestemme over: Det er, når du/jeg bliver elsket og holdt af. Den anden kan vi bestemme over: Det er, når du/jeg elsker og holder af. Sådan er kærligheden hele tiden en mulighed. Og når vi er i kærlighed – så går livet i opfyldelse.
Kærligheden og livet
”Det er kun en mor, der kan elske ham” – vi ved godt hvor ubegribelig, ufornuftig og uforklarlig kærligheden kan være. Enten har man oplevet, at et menneske blive ved med at elske én på trods af, at man har gjort det menneske ondt og såret det. Eller man har selv oplevet at elske en anden, som har såret en og gjort en ondt. Ja, kærligheden er ubegribelig, ufornuftig og uforklarlig – og alligevel tror og håber de fleste, at den findes. Det samme gælder livet, som er fantastisk og forunderligt – men også skrøbeligt og sårbart – og netop derfor ubegribeligt, ufornuftigt og uforklarligt.
Når vi møder Gud
Når jeg møder Gud – er det som noget, der er endnu større end kærligheden og livet. Som en gavmild instans bag alt det, som uforklarligt, ubegribeligt og ufornuftigt skænkes mig: LIV og KÆRLIGHED forklædt i ”virkelighedens alting”.


Gunder Gundersen

Kommentarer

udiqiuhefusu"> udiqiuhefusu
uejexuuxua"> uejexuuxua