GODT NYTÅR 2016! - Kirkens nyhedsbrev – Januar 2016

GODT NYTÅR 2016! - Kirkens nyhedsbrev – Januar 2016


# Kristian Gylling
Publish date Udgivet torsdag d. 7. januar 2016, kl. 00:12

GODT NYTÅR 2016! - Mine nytårsforsætter for året der kommer

At jeg holder op som jeres sognepræst er et rygte. Jeg er mere glad for at være præst end nogensinde før, og med så stor opbakning til gudstjenester, arrangementer og med engagerede frivillige og kollegaer - ja opbakning fra stort set alle sider i pastoratet, er det en kæmpe gave og en daglig berigelse at være jeres præst.
Først fra år 2000 som jeres 25 % hjælpepræst, og fra år 2008 som jeres sognepræst, hvor der har været fuld damp på alle kedlerne, er mit næste skridt at fokusere mere på det, der er mine egentlige opgaver som præst nemlig: - gudstjenester, debat og undervisning, og samtaler og sjælesorg.

Gudstjenesterne skal nå længere ud i de 3 sognes moderne liv bl.a. med musik og temagudstjenester. Musik og vores meget store korarbejde er i en frugtbar udvikling, som jeg vil gøre alt for at fortsætte, da det virkeligt beriger vores kirkeliv. Gudstjenester skal være skarpe i tema, forståe­lige og enkle, så ethvert folkekirkemedlem, der måtte føle sig som gæst, når de går ind, føler kirken som sin egen, når de går ud. Og har du temaer og ideer til berigelse af vores kirkeliv, hører jeg meget gerne fra dig.
Plejehjemmet i Ågerup, som jeg har holdt gudstjenester på lige siden, jeg startede som hjælpepræst, vil jeg arbejde videre på at få op på sporet med de vanlige fire årlige gudstjenester: Jul, påske, pinse og høstgudstjeneste.

Debat og undervisning med udgangspunkt i den kristne børnelærdom, primært for børn og unge samt for yngre forældre, som desværre næsten intet har med sig fra deres skolegang skal have min primære energi. Jeg oplever en utrolig stor interesse og et klart ønske om at få rådet bod på det tab af kultur, som er sket over de sidste 40-50 år. Langt de fleste moderne mennesker vil gerne i et sluttet forum vide mere om de kristne dogmer, og om hvad det hele handler om. Her tænker jeg specielt på vores ungdomsprogram fra babysalmesang over bamsegudstjenester til mini – og junior­konfirmander, videre til konfirmandevents og sommerlejre både før og efter konfirmationen, samt en kraftig genoplivning af de mange meningsgrupper, nu i ”debat-lounges og whisky i præstegården” både for unge og for voksne.

Samtaler og sjælesorg skal også eksponeres i det nye år, så I alle ved, at det er muligt at få en samtale med jeres sognepræst under fire øjne med tavshedsløfte. Ja, jeg har oplevet en øget bevidsthed om muligheden og en øget brug af mig som mur at spille op ad i kampen med livets store problemer og spørgsmål. Så I ringer bare. Eller måske ringer I for en ven eller nabo, der har behov for et hjemmebesøg. Og lad mig understrege, jeg kommer gerne ud - men som jeg tidligere har sagt det – kommer jeg ikke uanmeldt ud. Det oplever jeg ikke, er det moderne menneskes ønske og behov.

På præstefronten har vi endelig fået en 25 % hjælpepræst tilbage fra før jeg blev ansat på fuld tid, samt yderligere 25 % pga. tilvækst i det lokale befolkningstal - så nu har vi med glæde kunne ansætte en halvtids præst, Gunder Gundersen, pr. 15. august 2015. Og ydermere er Hanne Vejs, vores frivillige pensionerede hjælpepræst igennem flere år, nu rykket helt ind i maskinrummet. Vidunderligt også på denne måde dagligt at kunne drøfte og diskutere teologi i vores lille præstekollegie, og også på denne måde få sat det egentlige præstearbejdet i højsædet. Ja, og I har nu 3 ret forskellige personligheder og prædikanter at gå til i vores 3 sogne, når I vil møde en præst – men (tør jeg nok sige) med ret ens teologisk ståsted og tro.

Til slut vil jeg takke for alle de mange hilsner og krammere, jeg dagligt får på min vej igennem vores 3 sogne, det være sig til gudstjenester, i debatter, ved undervisning og i samtaler.

Nej, jeg har på ingen måde lyst til at stoppe og svigte jer som jeres sognepræst.

GUDS FRED OG ALT GODT!

Kristian